Kontakt ANTAR

ANTAR Sp. J. I. Groniecka-Tarnkowska, A. Tarnkowski, z siedzibą w Warszawie, ul. Zawiślańska 43, 03-068 Warszawa

 

Zapraszamy do naszego sklepu stacjonarnego :

ul. Łabiszyńska 21C (Bródno) Warszawa

tel.:22 423 65 11, 22 811 22 48

tel.: 607 647 085

 

Dane kontaktowe

Tel./fax : tel. +48 22 518 36 00, 697 242 184
fax. 22 518 36 30, 22 518 36 31
E-mail: antar@antar.net
Serwis: 22 518 36 12, 605 639 638

Zamówienia prosimy składać na adres:

zamowienia@antar.net

Zarejestrowana pod numerem KRS 0000086895 w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP 524-21-23-915; REGON 012853911;
Numer rachunku bankowego: 45 1910 1123 0009 0232 2121 0001

Przedstawiciele handlowi

Dawid Wincentak

woj. mazowieckie, podlaskie, łódzkie, lubelskie (część północna), warminsko-mazurskie

tel. 603 809 890
e-mail: dwincentak@antar.net 

 

 

 

Aleksander Mundkowski

woj. dolnośląskie, lubuskie, opolskie

tel. 693 456 130
e-mail: amundkowski@antar.net

 

 

Dawid Gwadera

woj. pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie

tel. 603 809 530
e-mail: dgwadera@antar.net

 

 

 

Artur Barwiołek

woj. małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, lubelskie (cz. południowa), śląskie

tel. 693 456 140
e-mail: abarwiolek@antar.net

 

 Joanna Rydzyńska

woj. wielkopolskie, zachodniopomorskie, lubuskie

tel. 605 439 286
e-mail. jrydzynska@antar.net