Produkty ANTAR

Uchwyt specjalny 150 stopni

Uchwyt specjalny 1500. Numer katalogowy: • US-600/1500 uchwyt specjalny A [mm]: 300 α [0]: 150