Produkty ANTAR

Uchwyt specjalny 120 stopni

Uchwyt specjalny 1200. Numer katalogowy: • US-600/1200 uchwyt specjalny A [mm]: 300 α [0]: 120