Contact

Contact ANTAR

ANTAR Sp. J. I. Groniecka-Tarnkowska, A. Tarnkowski, z siedzibą w Warszawie, ul. Zawiślańska 43, 03-068 Warszawa

Contact details

Tel./fax : tel. +48 22 518 36 00 / +48 22 518 36 28
fax. 22 518 36 30, 22 518 36 31
E-mail: antar@antar.net

In case of any questions or doubts, our staff will provide you with all  information you need. We encourage to discover our offer!

E-mal: antar@antar.net

Export Manager Iga Czyżakowska

E-mail: iczyzakowska@antar.net

Tel.: +48 605 663 174

Export Manager Beata Wieszczyk

E-mail: bwieszczyk@antar.net

Tel.: +48 724 800 018

 

Zarejestrowana pod numerem KRS 0000086895 w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP 524-21-23-915; REGON 012853911;
Numer rachunku bankowego: 45 1910 1123 0009 0232 2121 0001